Skip to content

1. PREVEDERI GENERALE

(a) Termenii şi Condiţiile de faţă se vor aplica oricărei comenzi confirmate de Connect-R(Stefan Mihalache) (Vânzătorul) pentru fiecare  vânzare sau prestări servicii.
(b) În cazul unui conflict între T&C de faţă şi orice condiţii particulare ale comenzii de cumpărare, sau oricărui alt document al unui anumit Client, T&C de faţă vor prevala, cu excepţia cazului în care Vânzătorul şi Cumpărătorul au convenit în mod expres altfel, în scris, situaţie în care T&C neafectate vor rămâne în vigoare. T&C Clientului nu sunt aplicabile.
(c) T&C de faţă vor înlocui orice T&C anterioare ale Vânzătorului.
(d) În cazul în care orice termeni şi condiţii sunt inaplicabile, acest fapt nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalţi termeni şi celorlalte condiţii din T&C de faţă, ca întreg.
(e) Toate modificările aduse T&C de faţă trebuie convenite în scris. Aceeaşi prevedere se aplică şi clauzelor de modificare a prezentei.